vaillant_logo

Cjenik usluga

------------------------------------------------

CJENIK POPRAVAKA PROTOČNIH BOJLERA

Napomena:
Dodatak za čišćenje čađe 55,00 kn + PDV

Cjenik se primjenjuje od 01.05.2008. godine

------------------------------------------------

CJENIK POPRAVKA CIRKO, KOMBI APARATA I KOTLOVA

Napomena:
Dodatak za čišćenje čađe 55,00 kn + PDV

Cjenik se primjenjuje od 01.05.2008. godine