Cjenik popravaka cirko, kombi
aparata i kotlova


Dolazak, kontrola i regulacija i kontrola povrata dimnih plinova
248,39 kn
Servis kombi aparata s kontrolom povrata dimnih plinova
583,20 kn
Redovno godišnje održavanje kombi i cirko uređaja (bez kem. čišćenja)
378,00 kn
Servis cirko aparata s kontrolom povrata dimnih plinova
507,61 kn
VUI servis (uračunato i čišćenje spremnika tople vode)
702,00 kn
Pokretanje pumpe, nadopuna i odzračivanje
313,20 kn
Izmjena pumpe, nadopuna i odzračivanje
356,40 kn
Kontrola i tlačenje ekspanzijske posude
302,40 kn
Izmjena ekspanzijske posude
334,80 kn
Izmjena ekspanzijske posude s demontažom i montažom aparata
637,21 kn
Izmjena manometra
237,61 kn
Pokretanje pumpe
199,80 kn
Izmjena odzračnog lončića
237,61 kn
Izmjena dijela na vodenoj armaturi
270,00 kn
Izmjena izlaznog termostata
302,40 kn
Izmjena mikroprekidača
226,80 kn
Izmjena elektroničke ploče - kombi ili cirko aparat
356,40 kn
Ugradnja solo prekidača
324,40 kn
Reparatura trosmjernog ventila bez dijelova (VGV)
313,20 kn
Čišćenje elekroda paljenja i primarnog izmjenjivača
302,40 kn
Čišćenje sekundarnog izmjenjivača
302,40 kn
Čišćenje plamenika i pripalnog plamenika (VGH)
302,40 kn
VGH - Čišćenje kamenca (uraČunata brtva otvora za Čišćenje)
259,20 kn
Zamjena magnezijeve anode na VGH
259,20 kn
VGH - čišćenje kamenca (uračunata brtva otvora za čišćenje)
648,00 kn
Zamjena elektronskih dijelova na kotlovima
313,02 kn
Servis VK kotlova
313,02 kn
Servis VK kotla (min. čađa)
864,00 kn
Servis VK kotla (max. čađa)
1.620,00 kn
Puštanje u pogon i ovjera garancije (kombi i cirko)
324,00 kn
Puštanje u pogon cirko centrale
420,00 kn
Puštanje u pogon VK kotlova
324,00 kn
Puštanje u pogon kotlova VK i spremnika
500,00 kn
Puštanje u pogon kondenzacijskih uređaja
500,00 kn
Servis kondenzacijskih uređaja
650,00 kn